Profileitung zabezpečuje záruční a pozáruční servis na všechny instalované systémy, součásti a technologické celky, který provádíme na základě písemného oznámení od zákazníka. Zajišťujeme také uvádění zařízení do provozu a provádění veškerých prací souvisejících s odstraňováním závad v záruční a pozáruční době na dodaných částech pro potravinářský, farmaceutický či chemický průmysl. Při normálním užívaní a předepsané údržbě na konstrukci poskytujeme na provedené dílo materiál a záruku po dobu 36 měsíců ode dne vyhotovení předávacího protokolu a jeho potvrzením zhotovitelem i objednavatelem.

27
zemí
12
milionů trubek
15
úspěšných projektů

Mám zájem o podobné řešení

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.