Ing. Jozef Kardoš 
Zakladatel a výkonný ředitel společnosti

Vystudoval Vysokou školu obchodní v Praze, studijní obor letecký provoz. Po studiu nastoupil jako dopravní pilot ve společnosti KLM a věnoval se technické způsobilosti v letovém provozu a údržbě letecké techniky. Po dokončení nadstavbového studia v oboru svařování a NDT ve Výzkumném ústavu svařování v Bratislavě získal mezinárodní certifikát IWE a VT 2 v oblasti nedestruktivního zkoušení speciálních materiálů ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Na základě zkušeností v této specifické oblasti se rozhodl založil společnost Profileitung.


Dušan Judiak
Zakladatel a finanční ředitel společnosti

Vystudoval střední průmyslovou školu technickou v Nižnej. S 5 letou praxí v potravinářském a farmaceutickém průmyslu začal pracovat na montážích výrobních linek a Hi-Tech technologií především v zemích západní Evropy, kde získal potřební praxi a znalosti v tomhle oboru a rozhodl se založit společnost Profileitung.


Mgr. Iveta Pavliková
Personální ředitel

Vystudovala vysokou školu v Dubnici nad Váhem v Technologickém institutu zaměřeném na personální management a řízení lidských zdrojů. Její pracovní náplní je koordinace zaměstnanecké politiky a vzdělávání zaměstnanců. Ve společnosti Profileitung je neoddělitelnou součástí výkonného managementu na pozici personálního ředitele.

 


Katarína Bošková
Project manager

Vystudovala jazykovou školu v Považské Bystrici se zaměřením na německý jazyk. Po ukončení pokračovala studiem na gymnáziu v Púchově. Své jazykové dovednosti poté zúročila ve svém profesním životě, zejména v zemích západní Evropy. Ve společnosti Profileitung pracuje na pozici Project manager a to konktrétně pro oblasti, kde je německý jazyk úředním jazykem. Veškerá komunikace s klienty, řízení projektů a logistika je její hlavní naplní práce.


  Dipl.Ing. Alfred Nilius C.Eng.
  Senior Project manager

Vystudoval Vysoké technické učení VUT –Brno obor strojní technologie a nauku o materiálech a  pracoval na Výzkumném ústavu svařování jaderné energetiky v Ostravě Vítkovicích. Získal diplom svařovacího technologa na VUZ Bratislava a zabýval se svařováním komponent primární zóny JE. Dlouho pracoval na Inspektě Praha jako Senior inspektor v oblasti revizí a kontrol Vyhrazených tlakových a plynových zařízení převážně v zahraničí. Na základě zahraničních zkušeností, jazykových znalostí a  diplomu Autorizovaný inženýr pro oblast TZB –technologická zařízení budov, pracoval jako vedoucí projektů, vedoucí staveb nebo vedoucí kvality na výstavbě parních elektráren, chemických závodů nebo rafinerii jak ve státech EU tak v Japonsku,Číně,Indii,Pakistánu Kanadě nebo Iraqu. U firmy Profileitung pracuje jako Senior Project Manager a zabývá se i obchodně technickou činností a školením nových zaměstnanců pro práce v česku i  v cizině.  


Ing. Ondrej Zenik
HSE Manager

Vystudoval Technickou univerzitu ve Zvolene v odboru požární bezpečnost a bezpečnost při práci. Dlouholetá praxe a zkušenosti v tomto oboru stojí za profesionálně odváděnou práci v naší společnosti. HSE Manager má za úkol dohlédnout na požární ochranu, bezpečnost našich zaměstnanců a také vyhodnocování rizik na našich projektech. V jeho kompetenci je také školení a vzdělávání zaměstnancú v BOZP.