Společnost Profileitung pracuje na civilních, mechanických, strukturálních a potrubních projektech s návrhem a řešením v různých průmyslových odvětvích. Jedná se především o oblasti farmaceutické, biotechnologické, potravinářské, chemické, energetické (jaderné elektrárny nevyjímaje) a rafinerie. Inženýrské služby zahrnují projektování, technické řešení a modelování zařízení ve 3D, návrh potrubí, dílů a sestav s prototypem, site-management ve všech standardech a následnou realizaci samotné montáže v Evropě či zámoří. Profileitung udržuje spolu s nejnovějším softwarem nejvyšší standardy v oblasti návrhu a designu, ale také v použití moderních technologických řešení pro dané odvětví průmyslu.

Služby poskytujeme také pro korporátní firmy se zaměřením na svařování a montáže jako subdodavatel, dílčí dodavatel či už jako All-in partner. Naše hlavní výhoda spočívá ve flexibilním poskytování služeb v této oblasti s vyškoleným a zkušeným týmem pracovníků. 

I díky našemu internímu informačnímu systému PFFW jsme zdárně dokončili mnoho projektů a montážních prací přesně dle přání zákazníka. Rádi bychom prostřednictvím této databáze využili přiležitosti pro spracování podobnních projektú i pro Vaši společnost. Kromě základny profesionálních a kvalifikovaných montážních pracovníků máme i velmi zkušené odborníky v oblasti NDT QA/QC a také IWT/IWE specialisty v oblasti svařovacího procesu.

Ve společnosti Profileitung jsme hrdí na dodržování kodexu chování, udržujeme integritu a důvěru v obchodních vztazích, respektujeme autorská práva, dodržujeme obchodní závazky a věříme v otevřenou a transparentní spolupráci. Naší filosofií je zajistit, aby měli naši obchodní partneři díky spolupráci s námi možnost rozvíjet své podnikání. Jsme partnerem od CAD Engineeringu přes realizaci projektu, až po zajištění záručního a pozáručního servisu. Jsme hrdí na navázání dlouhodobých obchodních vztahů s většinou našich partnerů.